สนใจเลือกสถานที่ปฎิบัติธรรมอื่น

คลิ๊กหมวด hermitages บริเวณคอลัมม์ซ้ายมือของหน้าจอ หรือ คลิ๊กที่นี้นะค่ะ

สถานปฎิบัติธรรมวัดสวนโมกข์

ท่านอาจารย์ พุทธทาส ภิกขุ

การอบรมอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมาศรมนานาชาติ

สวัสดีคะวันนี้พลอยจ๋ามีสถานที่ปฏิบัติธรรมมาแนะนำท่านผู้สนใจกันเพิ่มอีกหนึ่งแห่งคะ ก็คือ สถานปฎิบัติธรรมวัดสวนโมกข์ ของท่านพุทธทาส ภิกขุ นะคะ โดยจัดอบรมหลักสูตรการอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมา ศรมนานาชาติ ซึ่งก็อยู่ภายในวัดสวนโมกข์นั้นเองคะ โดยจะมีระเบียบการต่างๆ ดังนี้นะคะ

กำหนดการอบรม

ทางวัดเปิดให้มีการอบรมเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยแต่ละหลักสูตรจะมีความยาวทั้งหมด 7 วัน อบรมระหว่างวันที่ 20 - 26 ของทุกเดือน โดยทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนขอเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 19 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น และจะกลับบ้านได้ภายในวันที่ 27 เวลา 11.00 น. คะ

หลักการเป็นอยู่ 3 ประการของธรรมาศรมนานาชาติ

1. มุมอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง

2.เป็นอยู่อย่างง่าย กระทำสิ่งที่ยาก

3.ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อศึกษารอบรู้ธรรมชาติ(ธรรมะ)

จุดประสงค์ของการอบรม

เพื่อชี้แนะหลักธรรมที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง และเพื่อฝึกปฎิบัติอานาปานสติภาวนาจนสามารถสัมผัสถึงความสงบเย็นจากภายใน และความเป็นอิสระของจิตใจ อันเกิดจากความประจักษ์ในสัจธรรม

พลอยจ๋าแนะนำว่า สถานที่ปฎิบัติธรรมวัดสวนโมกข์นี้ เหมาะสำหรับบุคคลที่เคยปฎิบัติธรรมมาแล้วนะคะ เพราะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นมีอยู่อย่างตามความจำเป็นจริง และเมื่อถึงเวลา 22.00น. จะมีการดับไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ปฎิบัติธรรมได้พักผ่อน อีกทั้งผู้ที่จะมาปฎิบัติรรมที่นั้นควรมั่นใจว่าสามารถ งดพูดคุย ได้ตลอดระยะเวลา 7 วัน เพราะถ้าท่านไม่สามรถงดการใช้เสียงได้และมาปฎิบัติธรรม จะเป็นการรบกวนผู้อื่นคะ

สำหรับการฝึกอบรมอานาปานสติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาตินั้น สนใจกรุณารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้ค่ะ

สุดท้ายนี้พลอยจ๋า ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการจะไป)ฎิบัติธรรมกันด้วยทุกท่านนะคะ และถ้าพลอยจ๋าทราบข่าวบุญ หรือมีสถานปฎิบัติธรรมอื่นจะนำมาแนะนำทุกท่านใหม่นะคะ วันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีคะ

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

 

สนใจไปปฎิบัติธรรม ที่ ธรรมาศรมนานาชาติ วัดสวนโมกข์(พลาราม)

.

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธรรมทานมูลนิธิ (อบรมอานาปานสติภาวนา) อาคารคณะธรรมทาน สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 หรือโทร 077-431596 077-4316612 โทรสาร 077-431597 หมายเหตุ ธรรมทานมูลนิธิ เปิดบริการ 08.30น. -17.00น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการคะ

http://www.dhammajak2.net/music/wma/sound2/012_sound.wma

Comment

Comment:

Tweet