วิทยุเสียงแห่งธรรม "บ้านพี่พลอย"

เชิญฟังเทปบันทึกเสียงประสบการณ์ทางวิญญาณ ตายแล้วฟื้น และกฎแห่งกรรมอื่นๆ

คลิ๊กที่นี้ เพื่อเลือกรับฟังเรื่องอื่นๆ ต่อไปค่ะ

 

เสียงกฏแห่งกรรมชุดนี้ของคุณสนธิชัย มีทั้งหมด 5 ตอนด้วยกันนะค่ะ

จัดทำและบรรยาย โดย คุณสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สิน

สายด่วนเพื่อชีวิต ชุดที่5

ผลของกรรมดี และ กรรมชั่ว

พลอยจ๋าขอเชิญทุกท่านฟังเสียงกฎแห่งกรรม โดยคุณ สนธิชัย ซึ่งรวบรวมเรื่องของกฎแห่งกรรมไว้หลายเรื่อง ทั้งเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล และเหตุการณ์ในปัจจุบัน พิสูจน์ได้ด้วยมีชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตจริงร่วมยืนยันความจริงนี้ด้วยนะค่ะ การฟังเสียงกฎแห่งกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะ เพื่อสร้างหิริโปตัปปะ หรือเกิดความละอาย เกรงกลัวต่อปาปกรรมได้บ้าง ยามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาวะแห่งกรรมนั้นเอง พลอยจ๋าขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่คลิ๊กเข้ามาฟังกฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ในตอนที่5 นี้ด้วยนะค่ะ

ชุดที่ 5 นี้เสนอตอน การทำบาปกรรม-การส่งผลของกรรม ของพระพุทธเจ้าเมื่อในอดีตชาติ

 

 

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

Comment

Comment:

Tweet

Recommend