วิทยุเสียงแห่งธรรม "บ้านพี่พลอย"

เชิญฟังเทปบันทึกเสียงประสบการณ์ทางวิญญาณ ตายแล้วฟื้น และกฎแห่งกรรมอื่นๆ

คลิ๊กที่นี้ เพื่อเลือกรับฟังเรื่องอื่นๆ ต่อไปค่ะ

เสียงกฏแห่งกรรมชุดนี้ของคุณสนธิชัย มีทั้งหมด 5 ตอนด้วยกันนะค่ะ

สายด่วนเพื่อชีวิต ชุดที่ 1

จัดทำและบรรยาย โดย คุณสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สิน

 

พลอยจ๋าขอเชิญทุกท่านฟังเสียงกฎแห่งกรรม โดยคุณ สนธิชัย ซึ่งรวบรวมเรื่องของกฎแห่งกรรมไว้หลายเรื่อง ทั้งเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล และเหตุการณ์ในปัจจุบัน พิสูจน์ได้ด้วยมีชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตจริงร่วมยืนยันความจริงนี้ด้วยนะค่ะ การฟังเสียงกฎแห่งกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะ เพื่อสร้างหิริโปตัปปะ หรือเกิดความละอาย เกรงกลัวต่อปาปกรรมได้บ้าง ยามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาวะแห่งกรรมนั้นเอง พลอยจ๋าขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่คลิ๊กเข้ามาฟังกฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ในตอนที่ 1 นี้ด้วยนะค่ะ

อนึ่ง เสียงกฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย นั้นมีทั้งหมด 5 ตอนค่ะ เชิญเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะค่ะ

1. เรื่อง กาผู้มากไปด้วยกรรมหนัก

2. เรื่อง ที่ลับในโลกนั้นไม่มี

3. เรื่อง กฎแห่งกรรม ของเจ้าอาวาสผู้ติดในลาภยศ และสรรเสริญ

4. เรื่อง หญิงแม่ครัวที่ฉอโกงเงินทำอาหารถวายพระภิกษุ

5. เรื่อง ทวงหนี้

6. เรื่อง กรรมแห่งมหากานต์อุบาสก

7. เรื่อง ปฐมเหตุแห่งกรรมที่ถูกสามี-ภรรยา ทอดทิ้ง

8. เรื่อง นกก็มีหัวใจ

9. เรื่อง ธุรีลม

10. เรื่อง บุรุษผู้ขยันขันแข็ง

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

Comment

Comment:

Tweet

Recommend