วิทยุเสียงกฎแห่งกรรม

posted on 23 Aug 2007 01:54 by bannpeeploy in buddhism

 

วิทยุเสียงแห่งธรรม บ้านพี่พลอย

รวบรวมเทปบันทึกเสียงประสบการณ์ทางวิญญาณ ตายและฟื้น และกฎแห่งกรรมอื่นๆ

 พลอยจ๋าขอเชิญรับฟังประสบการณ์ตรงทางวิญญาณ

 จากวิทยุเสียงแห่งธรรมเครื่องนี้กันนะค่ะ

พลอยจ๋าขอเชิญทุกท่านฟังเสียงเทปบันทึกการบรรยายกฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตายซึ่งรวบรวมเรื่องของกฎแห่งกรรมไว้หลายเรื่อง ทั้งเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล และเหตุการณ์ในปัจจุบัน พิสูจน์ได้ด้วยมีชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตจริงร่วมยืนยันความจริงนี้ด้วยนะค่ะ การฟังเสียงกฎแห่งกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถฟังและใช้วิจารณาณประกอบเพื่อสร้างหิริโปตัปปะ ให้เกิดความละอาย เกรงกลัวต่อปาปกรรม จะได้มีสติและยับยั้งใจได้ ยามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาวะแห่งกรรมนั้นเองนะค่ะ พลอยจ๋าขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่คลิ๊กเข้ามาฟังกฎแห่งกรรม ในวิทยุเสียงแห่งธรรม เครื่องนี้กันด้วยนะค่ะ

                วิทยุเสียงกฎแห่งกรรมบ้านพี่พลอย

       กฎแห่งกรรม ชุดรวมเรื่อง  "ไปทัวร์นรก"