คำถวายข้าวพระพุทธรูป

posted on 28 Sep 2007 14:54 by bannpeeploy in buddhism

ต้องการเลือกดูบทสวดมนต์อื่น คลิ๊กที่นี้นะค่ะ

พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

คำถวายพระพุทธรูป

อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมัง พุทธรูปัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย พระพุทธรูปแด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ)

คำถวายข้าวพระพุทธ

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า)

คำลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ
(ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็นมงคลด้วยเถิด)

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

   

เพลงประกอบ ชื่อ "ดอกไม้พลาสติก"   ศิลปิน เต๋อ เรวัติ พุทธินันท์

โค้ดเพลง http://www.wherearepop.com/members/pop/mp3ss454s.swf

Comment

Comment:

Tweet

Recommend