วิธีทำสมาธิและเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้น

พลอยจ๋าได้รวบรวมวิธีทำสมาธิและวิธีเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เริมต้นจนไปถึงขั้นทดสอบอารมณ์ โดยจะขอแบ่งลงใน "บ้านพี่พลอย" เป็นตอนๆ นะคะ ทั้งหมดของบทความในหมวดนี้พี่พลอยจ๋าจะรวบรวมมาจากสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานชั้นนำของประเทศไทย และนำมาเรียบเรียงใหม่ หรือบางครั้งก็คัดลอกมาทั้งบทความโดยจะเขียนบอกไว้ในตอนต้นของหน้านั้นๆ ถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาคะ

โดยส่วนใหญ่แล้วพลอยจ๋าจะยึดหลักปฎิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี น่ะคะ ถ้าผู้ใดสงสัย หรือมีคำแนะนำอะไรก็ฝากถึงพลอยจ๋าได้คะ ถ้าพลอยจ๋าสามารถตอบได้จะตอบให้ด้วยความยินดีคะ

  วิธีปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

                      วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร