พระฉัพพรรณรังสี

posted on 01 May 2008 11:28 by bannpeeploy in buddhism

 

 "พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า"

  สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบล็อกบ้านพี่พลอย เป็นหัวข้อที่ 3 แล้วนะคะ สำหรับ "พระฉัพพรรณรังสี" ในหมวดหมู่ความรู้เกี่ยวกับพระสรีระของพระพุทธเจ้า  ที่พลอยจ๋าได้นำเสนอไปแล้วสองหัวข้อ อันได้แก่ ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ กับ อนุพยัญชนะ 80 ประการ วันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำว่า "ฉัพพรรณรังสี" กันก่อนนะคะ 

ความหมายของ ฉัพพรรณรังสี คือ รัศมี 6 ประการ (จากพจนานุกรม)

ดังนั้น พระฉัพพรรณรังสี หมายถึง แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลางเป็นรัศมี 6 ประการ ซึ่งจะเปล่งออกจากพระสรีระกายของพระพุทธเจ้า เป็น 6 สี ดังนี้

1.  สีเขียว (นีละ)  เขียวเขียวเข้มเหลือบม่วง เหมือนดอกอัญชัญ พระรัศมีนี้จะแผ่ซ่านออกจากพระเกษา(ผม) พระมัสสุ (หนวด) และจากพระเนตรทั้งสอง (ดวงตา)

2.  สีเหลือง (ปีตะ)  เหลืองเหมือนสีของดอกหรดาลทอง พระรัศมีนี้จะแผ่ซ่านออกจากพระฉวีวรรณ(ผิวเนื้อ) และพระเนตรทั้งสอง (ดวงตา)

3.  สีขาว (โอทากะ)  ขาวเหมือนแผ่นเงินแท้ พระรัศมีนี้จะแผ่ซ่านออกจากพระทนต์ (ฟัน)และพระเนตรทั้งสอง (ดวงตา)

4.  สีแดง (โลหิตตะ) พระรัศมีนี้จะแผ่ซ่านออกจากพระมังสะ(ผิวเนื้อ) พระโลหิต (เลือด) และพระเนตรทั้งสอง (ดวงตา)

5.  สีหงสบาท (มัญเชฎฐะ) สีหงสบาทมีสีคล้ายดอกเซ่ง หรือดอกหงอนไก่ พระรัศมีนี้จะแผ่ซ่านออกจากพระสรีระ

6.  สีเลื่อมพรายปภัสสร (ปภัสสระ) สีเหลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก พระรัศมีนี้จะแผ่ซ่