สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบล็อกบ้านพี่พลอย วันนี้พลอยจ๋านำธรรมคีตะ เรื่อง "พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน"  ของ พุทธสมาคม อ.พังโคน จ. สกลนคร ค่ะ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ตอนนะคะ มีความยาวตอนละประมาณ 30 นาทีโดยประมาณ ซึ่งพลอยจ๋าจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกฟังกันทีละหนึ่งตอน และเมื่อครบทั้ง 5 ตอนแล้วนั้น พลอยจ๋าจะทำหน้าสารบัญไว้ให้สืบค้น เพื่อหามาฟังใหม่ได้ง่ายขึ้นนะคะ

ขอเชิญทุกท่านรับฟังธรรมคีต ชุด พุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพาน ได้ ณ บัดนี้ค่ะ

  พุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 2

 

พุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุ คราที่ทรงปลงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน ตลอดพระชนมชีพ พระพุทธเจ้าหาได้ทรงท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยต่อการเผยแพร่ธรรมไม่ ยังทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแก่พุทธบริษัท 4 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะ

ในเนื้อหานั้นบริบูรณ์ด้วยความรู้ ข้อธรรมที่ควรปฎิบ